Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > חדשות אסיא > אסיא מדיקל מאחלת הצלחה רבה לרופאינו !!

אסיא מדיקל מאחלת הצלחה רבה לרופאינו !!

מאת: אסיא 14.06.16

אסיא מדיקל מברכת את ד"ר נאסר סקרן שנבחר לשמש כיו"ר החוג לכירורגיה בריאטרית. 

את ד"ר אסנת רזיאל שמונתה למזכירת החוג הבריאטרי ולד"ר דוד גויטיין שניבחר לוועד החוג הבריאטרי.

אסיא מדיקל מאחלת הצלחה רבה לרופאינו !!