Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > אסיא בתקשורת > אסיא-מדיקל נרתם למען קהילת ניצולי השואה

אסיא-מדיקל נרתם למען קהילת ניצולי השואה

מאת: אסיא 16.04.07

בישראל 2007 חיים 260,000 ניצולי שואה כ-80,000 מהם מתחת לקו העוני. לאוכלוסיה זו הסובלת מבעיות פיזיות ורפואיות ייחודיות עקב מחלות ותזונה לקויה בזמן השואה, פעמים רבות אין אמצעים לביטוח פרטי מעבר לכיסוי הביטוחי של קופות החולים, פעמים רבות יש קושי רב לכיסוי פרוצדורה רפואית.

ב"אסיא מדיקל" – המרכז לכירורגיה ורפואה התערבותית במתחם אסותא, החליטו להרים את הכפפה ולהוביל מהלך בתוך הקהילייה הרפואית שיסייע בהקלת סבלם של קהילת ניצולי שואה הזקוקים לייעוץ רפואי, לניתוחים במידת הצורך ולכלל הפרוצדרות המתבצעות במרכז.

מטופלים ניצולי שואה שידם אינה משגת יקבלו את הייעוץ הרפואי ובמידת הצורך הניתוח, ללא תשלום, תוך כך שהמרכז ישא בעלויות ההשתתפות העצמית של המטופל דרך הביטוח המושלם (עלויות המגיעות לעיתים לא מבוטלות לכדי אלפי שקלים).

המרכז גייס את רופאיו שבעה עשר, מומחים בכירים משלל תחומי הכירורגיה, כירורגיה אונקולוגית, וקרדיולוגיה התערבותית לפרויקט שמוגדר "ללא הגבלת זמן".

את המהלך יזם פרופ' אברהם צ'רניאק, ממקימי ומייסדי אסיא מדיקל, פרופ' צ'רניאק הוא מנהל המחלקה הכירורגית בביה"ח וולפסון, מבכירי המומחים בתחום הכירורגיה הכללית והכירורגיה האונקולוגית בישראל.

פרופ' צרניאק הוא בן להורים ניצולי שואה. אביו, פרופ' צ'רניאק פנחס ז"ל, היה רופא בגטו וביערות עם הפרטיזנים. החלטתו של פרופ' צ'רניאק לעסוק ברפואה הונעה לא מעט מעובדה זו. הוא מוטרד וכואב מהתייחסות המדינה לניצולי השואה: "הזדעזעתי לקרוא את הנתונים אודות מצבם של ניצולי שואה בארץ. הדעת לא סובלת את התייחסות המדינה לאנשים שעברו בחייהם סבל כה גדול, הגיעו לישראל ובעצם מאבקם והישרדותם תרמו להקמת ובניית המדינה, וחיים כיום מתחת לקו העוני ואינם זוכים לטיפול רפואי מיטבי".

אסיא מדיקל תאפשר מכאן ואילך לכל ניצול שואה, אשר ידו אינה משגת והזקוק לייעוץ פרטי או לחוות דעת שנייה של מומחה, או לניתוח במסגרת שלל הטיפולים הרפואיים המתבצעים ב"אסיא מדיקל", לקבלו ללא עלות ההשתתפות העצמית, בכלל זה כמובן, גם טיפול מיטבי בחולי סרטן ניצולי שואה.