Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > ייעוץ ביטוחי וטרום ניתוח

ייעוץ ביטוחי וטרום ניתוח

ליווי צמוד לאורך כל הדרך

אנו כאן כדי ללוות אותך במהלך כל התהליך הטיפולי:

  • נתאם עבורך ואיתך מועד לניתוח.
  • נלווה אותך בכל הקשור לתיאום פרוצדורות ובדיקות טרום-ניתוחיות.
  • נייעץ לך בכל הנוגע לכיסוי ומימון הטיפול הנדרש.
  • נכוון אותך לדרך היעילה והמיטבית עבורך לכיסוי הטיפול.
  • נסייע לך בטיפול מול הגורמים האדמיניסטרטיביים בקופה ו/או בחברת הביטוח במידת האפשר.
  • במהלך הטיפול ו/או האשפוז נלווה אותך ואת משפחתך לאורך כל הדרך להחלמה.