Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > מידע לקראת ניתוח

מידע לקראת ניתוח

לקראת ניתוח ?
המידע רלוונטי לקראת ניתוח עם התייחסות להיבטים של תזונה מאוזנת ורכישת הרגלים  התנהגותיים אשר יקדמו את הצלחת הניתוח, לצד  מידע רלוונטי לקראת הניתוח והאשפוז. חשוב לציין כי המידע אינו מהווה תחליף  לייעוץ רפואי מקצועי, חוות דעת רפואית או תזונתית, או מפגשים  קבועים עם הצוות הרפואי המרכז הרפואי אסיא מדיקל לאחר ביצוע הניתוח.

במידה והינך מתכנן לעבור את הניתוח/הטיפול בהשתתפות קופת החולים או חברת הביטוח שלך, אנא דאג להצטייד בטופס ההתחייבות שמאשר את ביצוע הפעולה.

מה עלייך להביא לקראת ניתוח?
חשוב מאוד להצטייד בכל המסמכים הנדרשים ליום הניתוח, שכן במידה ויחסר לך מסמך כזה או אחר, עלול הניתוח/ הטיפול להידחות או להתעכב.
באפשרותך להעלות מסמכים לקראת הניתוח ישירות דרך טופס העלאת מסמכים ובדיקות רפואיות, כמו כן למלא את טופס הצהרת בריאות באם נתבקשת.

חובה להצטייד באמצעים הבאים:

  • תעודה מזהה עם מספר תעודת זהות, הכוללת תמונה וספח
  • במידה והמטופל הינו קטין, יש להציג את ספח תעודת הזהות של אחד ההורים בו מצוינים פרטי הילד, או מסמך אפוטרופסות בהתאם לנסיבות.