Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > סגל רפואי

סגל רפואי

אסיא מדיקל המרכז לכירורגיה ורפואה התערבותית "אסיא מדיקל" המרכז לכירורגיה ורפואה התערבותית הוא פרי חזונם המשותף של טובי המנתחים בישראל, שנועד לספק שירותי רפואה פרטית מתקדמים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר של בית חולים פרטי , בנוחות של טיפול פרטי ובעלות השווה לכל נפש.
המרכז מאגד לתוכו רופאים מובילים בישראל, כולם מנתחים בכירים ומנהלי מחלקות בבתי החולים המובילים בישראל, מבוסס על המודל העולמי של שירותי רפואה פרטית כירורגית, מציע מערכת תמיכה ייחודית מלאה בכל ההיבטים הרפואיים והלוגיסטיים הקשורים בניתוח.