Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > מחלות > גן BRCA1 BRCA2

גן BRCA1 BRCA2

שני הגנים שייכים לקבוצת הגנים האחראים לבקרת התא.
גנים אלו אחראים ליצירת חלבונים שלהם תפקיד חשוב ומרכזי בתיקון נזק שנגרם לחומר התורשתי (דנ"א- DNA). כאשר ישנה פגיעה בגנים אלו (מוטציה) הם מאבדים את היכולת לעצור את הגידול הלא תקין של התאים. מצב זו עלול להביא לחלוקת תאים לא מבוקרת ולתהליך סרטני.

הגורם השכיח ביותר לסרטן שד ושחלה תורשתי הוא מוטציות בשני גנים הנקראים 1 BRCA ו -2  BRCA. סרטן שחלה בנשים שנושאות מוטציה גנטית מתנהג אחרת. הוא פחות אגרסיבי, מתפתח בגיל צעיר יחסית, והללו חיות יותר שנים עם המחלה.