שחמת של הכבד

שחמת של הכבד נקראת (צירוזיס) Cirrhosis והיא פוגעת ביכולתו של הכבד לעבור התחדשות.