Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > מחקרים ומאמרים > דליפת שתן לפני ואחרי ניתוח בריאטרי

דליפת שתן לפני ואחרי ניתוח בריאטרי

ד"ר אסנת רזיאל

מנהלת רפואית של אסיא בריאטריק – המרכז לטיפול בהשמנת יתר. מנתחת מנוסה ובכירה מומחית בניתוחים לטיפול בהשמנת יתר. בוגרת התמחות-על בניתוחי השמנת יתר בארה"ב… למידע נוסף »

שלח שאלה

מחקר מצא, כי ניתוח בריאטרי גרם לירידה מובהקת ומשמעותית בתופעת דליפת שתן שנה ושלוש שנים לאחר הניתוח

בקרב נשים וגברים עם השמנת יתר חמורה, חסרות עדויות על השיפור במצב של דליפת שתן שנה לאחר ניתוח בריאטרי להורדת משקל. מטרת המחקר היתה לבחון את השינוי בדליפת השתן לפני ואחרי ניתוח בריאטרי ולזהות גורמים הקשורים בשיפור ובנסיגה בקרב נשים וגברים, במהלך 3 השנים שאחרי הניתוח הבריאטרי.

ניתוח מעקף קיבה

ההערכה האורכית של ניתוח בריאטרי 2 (Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery 2) הינה קבוצת מחקר הכוללת מטופלים מעשרה בתי חולים בארה"ב, הנמצאים בשישה אזורים גאוגרפיים שונים, שגויסו בין פברואר 2009 לפברואר 2015.

מבוגרים שעברו ניתוח בריאטרי ראשון כחלק מהטיפול הקליני שלהם על ידי מנתחים המשתתפים במחקר בין מרץ 2006 לאפריל 2009, היו במעקב במשך 3 שנים (עד אוקטובר 2012). המשתתפים ביצעו את הערכות המחקר לפני הניתוח ובכל שנה אחריו.

בוצעה הערכה של השכיחות וסוגי מקרי דליפת השתן בשלושת החודשים האחרונים לפני הבדיקה על ידי שאלונים שעברו תיקוף. דליפת השתן שכיחה הוגדרה כלפחות מקרה אחד של דליפת שתן בשבוע בזמן הבסיס, ונסיגה הוגדרה כפחות ממקרה אחד של דליפת שתן בשבוע בתקופת המעקב.

מבין 2,458 המטופלים שנכללו במחקר, 1,987 (80.8%) סיימו את ההערכות בזמן הבסיס ובתקופת המעקב. בזמן הבסיס, גיל החציון של המטופלים היה 47 (טווח גילאים: 78-18), חציון אינדקס מסת הגוף של המטופלים היה 46 Kg/M2 (טווח בין 94-34 Kg/M2), ו-1,565 מתוך 1,987 מבין המטופלים (78.8%) היו נשים.

דליפת שתן הייתה יותר שכיחה בקרב נשים (49.3%, רווח סמך 95%: 51.9%-46.9%) לעומת גברים (21.8%, רווח סמך95%: 26.1%-18.2%) (p<0.001). לאחר שנה, הירידה הממוצעת במשקל הייתה 29.5% (רווח סמך 95%: 30.1%-29.0%) בקרב נשים, ו-27.0% (רווח סמך 95%: 28.6%-25.9%) בקרב גברים.

כמו כן, לאחר שנה נצפתה ירידה מובהקת בשכיחות דליפת השתן בקרב נשים (18.3%, רווח סמך 95%: 20.4%-16.4%) וגברים (9.8%, רווח סמך 95%: 13.4%7.2%) (p<0.001 עבור כל ההשוואות). שכיחות דליפת השתן הייתה גבוה יותר שלוש שנים לאחר הניתוח, לעומת שנה לאחר הניתוח הן בנשים והן בגברים (24.8%, רווח סמך 95%: 26.5%-21.8%, בנשים, ו-12.2%, רווח סמך 95%: 16.4%-9.0%, בגברים), אך נותרה נמוכה באופן משמעותי מזמן הבסיס (p<0.001 לכל ההשוואות).

ירידה במשקל הייתה קשורה באופן בלתי תלוי לנסיגה במצב דליפת שתן (סיכון יחסי: 1.08, רווח סמך 95%: 1.10-1.06, בנשים, ו-1.07, רווח סמך 95%: 1.13-1.02, בגברים) בירידה של 5% במשקל, כמו גם לגיל צעיר, ולחוסר הימצאות של הגבלת הליכה משמעותית.

החוקרים מסכמים, כי בקרב נשים וגברים עם השמנת יתר חמורה, ניתוח בריאטרי היה קשור בירידה משמעותית בדליפת שתן במשך 3 שנים. שיפור דליפת שתן הינו רווח נוסף שניתן להשיג על ידי ניתוח בריאטרי.

מקור:
Subak, L. L., King, W. C., Belle, S. H., & et al. (2015). URinary incontinence before and after bariatric surgery. JAMA Internal Medicine, 175(8), 1378-1387. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.2609

מרכז לטיפול בהשמנת יתר

אסיא בריאטריק, המרכז הרפואי לטיפול בהשמנת יתר, הוקם בשנת 2005 לאור העלייה הדרמטית במימדי ההשמנה בישראל. זאת, במטרה להעניק טיפול אישי ומקצועי למטופלים, שסובלים מהשמנת יתר, וללוותם לטווח ארוך תוך הכוונה בתהליך הירידה במשקל ובהתמודדות על שמירתו. הגישה הרב תחומית לטיפול בהשמנת יתר באסיא בריאטריק הביא לארץ את הגישה הרב תחומית לטיפול בהשמנת יתר, ואת התפיסה לפיה הטיפול בהשמנת יתר קיצונית ייעשה תמיד תוך שילוב מומחים מהתחומים השונים. אנו מאמינים כי ניתן לשפר את איכות החיים והבריאות של המטופלים שלנו, תוך בניית מעגל תומך ופתרון אישי רב תחומי לכל מטופל…. למידע נוסף »

מחקרים דומים