Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > מחקרים ומאמרים > השמנת יתר מעלה שיעורי פציעות ואת הסיכון בפעילות גופנית

השמנת יתר מעלה שיעורי פציעות ואת הסיכון בפעילות גופנית

פציעות ומשקל עודף: האם אנשים שמנים נפצעים יותר בעת פעילות גופנית? כנראה שכן, כך עולה ממחקר חדש שבוצע בתיאלנד

פציעות והשמנה

שיעורי פציעות בקרב שמנים עלו בארצות אסיה, אולם עד כה לא נבדק מספיק הקשר בין השמנה לבין פציעות.

מחקר חדש, אשר פורסם בגליון אוגוסט של כתב העת הרפואי – International Journal of Obesity , בדק את הקשר בין מדד מסת הגוף – BMI לבין היארעותן של פציעות, וההוצאות אשר כרוכות בפציעות בקרב מבוגרים תאילנדים.

במסגרת המחקר נכללו 12,520 מבוגרים בגיל 18 ומעלה אשר גויסו ממשאל בריאות לאומי שנערך ב-2001 ואשר הסכימו לבדיקת הקשר בין תוצאות המשאל עם נתוני תביעות הביטוח.

על פי תוצאות המחקר, נמצא קשר חיובי בין BMI ופציעות: בהשוואה למבוגרים במשקל נורמלי, אנשים שמנים סבלו ב 21% יותר מפציעות וגם שיעור ההוצאות הקשורות לפציעות עלה ונמצא גבוה ב 33.4% מהוצאות הרזים.

אנשים שמנים נמצאו באופן מובהק כסובלים יותר מרזים מנקע חוזר בקרסול. המחברים ממליצים להוסיף בתוכניות לירידה במשקל גם תרגילי גמישות, חיזוק שרירים ותרגילי שיווי משקל למניעת נקעים בקרסול.