Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > מחקרים ומאמרים > כדאי לנו לחשוב פעמיים ?

כדאי לנו לחשוב פעמיים ?

לורנס נייטניגל נחשבת בעל כורחה לאחת מאבות הרפואה המערבית המודרנית כפי שאנו מכירים אותה. האחות החרוצה שחזתה בזוועות מלחמת קרים ב 1851 השכילה להבין את חשיבותו של הטיפול הרפואי והכירורגי בחולים והיתה בין הראשונות שסייעו להתפתחות התפיסה המערבית ברפואה המודרנית.

אין ספק, אף אחד מאיתנו לא שש לעבור ניתוח. רבים מאיתנו הנאלצים לעבור ניתוח חוששים ממנו ולעיתים אף מנסים להימנע מניתוחים ולדחות אותם ככל האפשר אפילו במקרים העלולים לייצר סכנת חיים. לעומתם, עם התפתחות טכניקות רפואיות חדשניות ופישוט של תהליכים רפואיים אשר בעבר היו נחשבים לסבוכים, חלק גדול מן הפציינטים היום רואים בניתוחים מעין סוג של "תרופת פלא" אשר יכולה לפתור בעיה המטרידה אותם וששים לפתור באמצעי כירורגי בעיות רפואיות לא לפני שהם שוקלים את כל הסיכונים הכרוכים בכך.

כל ניתוח הוא סוג של טראומה לגוף שכן ניתוח אינו מצב טבעי לגופנו והחלמה ממנו דורשת זמן משאבים ויכולת חוסן נפשי מפותחת. תהליך ההרדמה הפולשני, והחתך בגופנו המבוצע בעת ניתוח, הוצאת איברים ותיקון ליקויים בגופנו באמצעים כירורגים מייצרת לנו סוג של "טראומה" שעל גופנו

להתאושש ממנה. צלקות הניתוח הן קלות ולעיתים מורכבות יותר. הופעתה של צלקת עבה יותר מכונה תגובה קלואידית. הצלקת אינה רק חיצונית אלא גם פנימית ולעיתים היא יכולה להיות כרוכה בסיבוכים. צלקות בחלל הבטן עלולות להביא להידבקויות של פיתולי מעיים, חסימת מעיים ומבחינה גניקולוגית גם לגרום להפרעות פריון. צלקות יכולות להקטין את נפח הריאה ובניתוחי לב יש לעיתים חשש לשינוי מיקומו של הלב ולהפרעות היכולות להיגרם עקב כך.

הנתונים הללו לא נועדו להפחיד איש. מיותר לציין כי כל הבחירה בניתוח אינה בחירה חוויתית אלא בחירה ערכית, כזו המלווה בתהליך מסודר של יעוץ רפואי המסייע לנו לקבל את התמונה המלאה לגבי כל ניתוח וניתוח.

אך נדמה שחלקנו מסרבים לראות לעיתים את התמונה המלאה מתוך תחושה שההתפתחות המואצת של הרפואה המערבית, אחוזי כישלון נמוכים יותר ויותר בהתערבויות כירורגיות והיכולת לפתור בצורה מואצת בעיה רפואית המטרידה אותנו גם הם מהווים משקל לא קטן בהחלטתנו לבצע ניתוחים שלעיתים אין לנו בהם שום צורך.

בו בעת יש להיזהר מאופנת הטיפולים האלטרנטיבים אשר מציעה פיתרונות קסם משלה לעיתים פתרונות שאינם מבוססים ואף עלולים לפגוע בחולים כאשר אין אבחנה מקצועית מספיק של המצב ו או חוסר מיומנות בטיפול. ההסתערות הציבורית בשנים האחרונות על ניתוחים כירורגים גם היא נובעת מסוג של תהליך תרבותי אופנתי אשר תפס תאוצה והוא מונע פעמים רבות ממקומות שיפוטיים אמוציונאלים של תהליכי ניתוח כירורגים ולא מראיה אנליטית של המצב.

ניתוחים כירורגים הם מצילי חיים כאשר הם מבוצעים מתוך הצדקה רפואית מלאה ובלעדיהם לא נוכל לשפר את איכות חיינו ולעיתים זו האחרונה גם עלולה להפגע ישירות מאי ביצועם.

כיצד אנו נמנעים מניתוח מיותר וכיצד אנו מודעים ליתרונות של ניתוח הכרחי לנו?

  1. התייעצות רפואית מקיפה לקבלת תמונה כוללת.
  2. חוות דעת רפואית שניה במקרה של ספק או היסוס.
  3. למידה כללית של נושא הבעיה הרפואית בעצמנו על מנת לקבל תחושה טובה יותר של שליטה בבעיה ובדרכים המוצעים לפתרונה.
  4. הקשבה לאני הפנימי ולאינטואיציות תוך פיתוח היכולות לקבלת ביקורת וסמכות מגורמים רפואיים מוסמכים

מחקרים דומים