בלון קיבה – גם לבעלי משקל עודף: מחקר

מחקר שבדק אנשים הסובלים ממשקל עודף שטופלו עם בלון קיבה, מצא שבתוך שלוש שנים הם הפחיתו 9-5 ק"ג ממשקלם. כמו כן נרשמה הפחתה במחלות הרקע הנלוות. ד"ר דין קרן עם המחקר והתוצאות

בלון קיבה

האם בלון קיבה מתאים גם לאנשים הסובלים מעודף משקל (BMI נמוך מ-30)? מחקר רב מרכזי שנעשה באירופה ובדק אנשים לאורך 13 שנים, העלה כי בקרב אנשים עם משקל עודף, בלון קיבה יכול להביא להפחתה במשקל של 9-5 ק"ג בממוצע בשלוש שנים. זאת ועוד: ההפחתה במשקל לוותה גם בהפחתת שיעור המטופלים שסבלו ממחלות רקע הנלוות להשמנה.

הרצון להפחית במשקל הולך ומתרחב, והוא כבר אינו רק נחלתם של הנמנים עם קבוצת האנשים הסובלים מהשמנת יתר רגילה וחולנית, אלא גם של בעלי המשקל העודף הסובלים ממחלות נלוות דוגמת סוכרת ויתר לחץ דם, שאינם עומדים במשטר של דיאטות. ארגון הבריאות העולמי מעריך שישנם כיום יותר ממיליארד אנשים בוגרים בעולם עם משקל עודף, מתוכם 300 מיליון מוגדרים עם השמנת יתר (BMI>30). לשאר ה-700 מיליוןBMI  הנע בין 25 ל-30, והם מוגדרים בעלי משקל עודף. ידוע ומוכח שעודף משקל, בין שברמות של השמנת יתר ובין שברמות של משקל עודף בלבד, הוא תורם חשוב להתפתחות מחלות כרוניות כגון סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב ואפילו סוגים של ממאירויות. לכן, אחת הסיבות לעודד ירידה במשקל בקרב קבוצה זו, היא הפחתת הסיכוי להיווצרות אותן מחלות רקע נלוות.

הוכחות רבות קושרות גם בין עודף משקל לתמותה – מחקר פרוספקטיבי, שנמשך עשר שנים ובדק כ-60,000  גברים ונשים במחצית חייהם, הראה שבקרב אנשים הסובלים מהשמנת יתר היה הסיכוי למוות לעומת אנשים עם משקל תקין פי 3-2, ובקרב אנשים הסובלים ממשקל עודף היה הסיכוי למוות גדול ב-40%-20% לעומת אנשים במשקל תקין.

המחקר הנוכחי: בלון לבעלי BMI נמוך מ-30

המטרה של מחקר רב מרכזי זה הייתה להעריך את התוצאות של בלון תוך קיבתי בקבוצה זו של אנשים עם משקל עודף.

שיטות: נבחרו 261 מטופלים בעליBMI  30-27, עם בלון קיבה, בין השנים 2010-1996. השתתפו מרכזים מאיטליה, בלגיה וספרד. מטרת המחקר היה לבדוק את היעילות והבטיחות של הבלון 6 חודשים ו-42 חודשים מההכנסה. מטרה משנית הייתה לבחון את ההחלמה ממחלות הנלוות.

תוצאות: ירידה ב-BMI, במשקל ובשיעור הסובלים ממחלות נלוות

בזמן הכנסת הבלון היה ה-BMI  הממוצע 28.6±0.4kg/m2; לאחר חצי שנה (זמן הוצאת הבלון) ירד ה-BMI  הממוצע ל- 25.4±2.6kg/m2 ולאחר שלוש שנים מזמן הוצאת הבלון היה ה-BMI  הממוצע 27.0±3.1kg/m. סך ההפחתה מהמשקל לאחר שלוש שנים היה 9-5 ק"ג בממוצע.שיעור האנשים עם יתר לחץ דם ירד מ-29% בזמן הכנסת הבלון ל-16% לאחר שלוש שנים, בהתאמה ירדו: שיעור הסובלים מסוכרת, מ-15% ל-10%, שיעור הסובלים מרמות שומנים מוגברות, מ-20% ל-18%, מהיפרכולסטרולמיה, מ-32% ל-21% ומבעיות מפרקים – מ-25% ל-13%.

לאחר הוצאת הבלון: 172 (66%) מהמטופלים הקפידו על הכלים שקיבלו מהדיאטנית.

מסקנות: ההפחתה במשקל הביאה להפחתה גם במחלות הנלוות

המחקר מראה כי אצל אנשים עם משקל עודף בלון הקיבה יכול להביא להפחתה ממוצעת מהמשקל של 9-5 ק"ג לאחר שלוש שנים. מחקר אחר, שנעשה בברזיל, הראה ירידה ממוצעת של 15.2 ק"ג במשקל, עם ירידה של 5.2 יחידות ב-BMI.

ירידות אילו בקבוצה זו מביאות לירידה בסיכוי לחלות בסוכרת, לשיפור ברמות לחץ הדם ושומני הדם ולשיפור באיכות החיים.

בלון הקיבה הוא שיטה יעילה ובטוחה לטיפול באנשים עם משקל עודף (עםBMI  מעל 27), ומשמש כלי עזר להקטנת ההתקדמות לעבר השמנת יתר, והורדה של מספר מחלות נלוות חשובות. הוא מוכנס בצורה אנדוסקופית לקיבה. את הבלון אפשר להשאיר בקיבה חצי שנה, ובנוסף, אפשר לחזור על הכנסתו, פעולה אשר מגדילה את אחוזי ההצלחה, לעומת קבוצה שהייתה עם הכנסה אחת של בלון ומעקב תזונתי בלבד.

הכנסת בלון קיבה חייבת להיות מלווה במעקב ארוך טווח של דיאטנית ופסיכולוג, במטרה לשנות את אורח החיים. ללא תמיכה זו, רוב המטופלים חוזרים למשקל הקודם לאחר שנה.

עוד בנושא:

הרצאות החודש במלב"י

צוות רפואי

No data was found