מיני מעקף קיבה

מומחים בריאטרים מציגים תוצאות מחקרים חדשים, המעידים כי ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת יעיל ובטיחותי לטיפול בירידה במשקל ולריפוי סוכרת. מה המשמעות?
צוות מנתחים צרפתיים מעיד כי תוצאות ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת, המכונה גם מיני מעקף קיבה, הינן טובות הן משום שהוא בטיחותי והן משום שהירידה במשקל טובה ונשמרת לאורך זמן, כמו במעקף קיבה המבוצע עם שתי השקות.

המנתחים הצרפתים הציגו את תוצאות הניתוח בשלושה מאמרים שונים, והציעו כי ניתוח זה מתווסף לשאר הניתוחים הבריאטריים שמנתח יכול להציע למטופליו. תוצאות המאמרים מדווחות בגיליון האחרון של העיתון Bariatric News.

ניתוח מעקף קיבה

מאמר 1: מיני מעקף קיבה בטיחותי
במאמר הראשון, שהתפרסם בעיתון הרפואי Obesity and its Related Diseases, דיווחו המנתחים ממרכז רפואי פומפידו בפריז, על תוצאות 175 ניתוחי מעקף קיבה בהשקה אחת שבוצעו בין השנים 2008-2006. מתוכם, מידע מלא נאסף לגבי 126 מטופלים (72%). החוקרים אספו מידע לגבי שיעורי תמותה, תחלואה, ירידה במשקל, ריפוי מחלות נילוות ושיפור איכות החיים.

ממצאי המחקר
לא נרשמו מקרי תמותה, נצפו סיבוכים ב-13 מנותחים (10.3%), ובכללם: כיב בהשקה (4%), רפלוקס של מרה (1.6%), הגדלת כיס הקיבה (3.2%) וירידה מוגזמת במשקל עם סימני תת תזונה (1.6%). לאחר חמש שנים מהניתוח ממוצע מדד מסת הגוף (BMI) ירד לרמה של 31 ואובדן ה-BMI העודף נמדד כ-71.5%. מדד איכות החיים השתפר משמעותית בהשוואה למדד שנמדד לפני הניתוח בקרב המטופלים. לא נצפתה עלייה במקרי רפלוקס או שלשולים ונצפה שיפור משמעותי בכל התחלואות הנילוות להשמנה.

מסקנות החוקרים היו כי מעקף קיבה בהשקה אחת הינו בטיחותי ומקנה ירידה טובה במשקל, שיפור במחלות הנילוות להשמנה וכן שיפור ניכר באיכות החיים.

ניתוח מיני מעקף קיבה

מאמר 2: מעקף בהשקה אחת לטיפול בהשמנה חולנית
המאמר השני פורסם בעיתון הרפואי Obesity Surgery, בו דווח על ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת כיעיל לטיפול בהשמנה חולנית. כמו כן, נאמר כי יעילות מעקף קיבה בהשקה אחת שווה ליעילות מעקף קיבה בשתי השקות. במאמר זה נאסף מידע על אלף מנותחים עם מעקב ממוצע של 31 חודשים לאחר הניתוח. נצפה שיעור תמותה של 0.2% ושיעור תחלואה כולל של 5.5%. מתוך כלל המנותים 34 נזקקו לניתוח חוזר עקב: 6 מקרי דלף, 5 מקרי חסימה, 5 בקעים בדופן הבטן, 7 רפלוקס מרה, 2 מקרים של התנקבות כיב, 2 אבססים, 2 מקרי דימום, מקרה אחד של היצרות בהשקה ו-4 שנזקקו לניתוח חוזר בשל עלייה במשקל.

כעבור חמש שנים נמדד שיעור הירידה במסת הגוף העודפת ודווח על 71.6%. בוצע מעקב של מעל  שנתיים בקרב 100 מטופלים, שסבלו לפני הניתוח מסוכרת סוג 2 עם ערכי המוגלובין מסוכרר 7.7, בקרבם נצפה ריפוי מלא של מחלת הסוכרת בקרב 85.7%.

מסקנות החוקרים היו כי ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת נמצא יעיל מאוד ובטיחותי יותר ממעקף קיבה בשתי השקות.

מאמר 3: מיני מעקף גם לריפוי סוכרת
במאמר השלישי מדווחות תוצאות של ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת בקרב 804 מטופלים שנותחו בין השנים 2006-2012. ממצאי המחקר מעידים על ירידה למשקל ממוצע של 95 ורמתBMI  ממוצע של 35 במעקב ממוצע של 26 חודשים (טווח 75-1). מתוך כלל המטופלים, אותרו 81 מטופלים סוכרתיים שנזקקו לקבלת תרופות דרך הפה או אינסולין לפני הניתוח, ובוצע מעקב מדוקדק על מהלך הסוכרת אצלם לאחר הניתוח. נמצא כי 71 מנותחים עם סוכרת (88%) נרפאו לחלוטין מסוכרת ובעשרה מטופלים עם סוכרת (12% הנותרים) הסוכרת השתפרה והם נזקקו למינון מופחת של התרופות לטיפול בסוכרת.

מסקנת החוקרים הן כי ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת יעיל מבחינת ירידה במשקל וריפוי מחלת הסוכרת.

אין ספק כי מחקרים אלו מציבים את ניתוח מעקף הקיבה בהשקה אחת (מיני מעקף קיבה) ברשימת הניתוחים המומלצים לטיפול בהשמנת יתר חולנית, וגם במקרים של מחלות נילוות שונות, ובכללן ריפוי מוחלט של מחלת הסוכרת.

צוות רפואי

No data was found
לזימון תור
נדאג להפנות את פנייתך לנציג/ת זימון תורים ונחזור אליך בהקדם.