סרטן המעי הגס: 15% מהמקרים מתחת לגיל 50

מחקר- סרטן המעי הגס

מחקר חדש מצא כי כל מקרה שביעי של סרטן המעי הגס מתגלה מתחת לגיל בדיקות הסקר, וזה עוד לא הכול – ברוב המקרים מדובר בסרטן אלים ומפושט יותר. החוקרים: יש לעדכן את גיל בדיקות הסקר

מחקר מקיף חדש, שכלל בחינת נתונים של 200 אלף מטופלים, מצא כי למרות ההמלצה לבצע בדיקות סקר לגילו מוקדם של סרטן המעי הגס המבוצעות בגיל 50, אחד מכל שבעה מקרים שמתגלים בבדיקות אלו נמצא מתחת לגיל הסקר.

את סרטן המעי הגס ניתן לגלות על ידי בדיקה פשוטה יחסית בשלב מוקדם ולמנוע את התפתחות והתפשטות המחלה. כחלק מתכנית בריאות הציבור נהוג לבצע את בדיקות סקר אלו באוכלוסייה הכללית לאנשים בגיל 50, למעט מקרים בהם קיימת המלצה רפואית אחרת.

יותר צעיר – יותר קטלני
את המחקר החדש ביצעו חוקרים ממאיו קליניק ומאוניברסיטת מישיגן בארצות הברית במטרה לבדוק את מהי שכיחות מקרי סרטן המעי הגס בקרב בני 50 ומטה, וכן הם בחנו את מאפייני הממאירות בגילאים הצעירים.

ממצאי המחקר מעלים נתונים לפיהם נצא כי סרטן המעי הגס באנשים הצעירים מגיל 50 כלל אינו נדיר והוא אף הולך ועולה בעשורים האחרונים, הוא נוטה להיות אלים ומפושט ועל אף זאת נושא פרוגנוזה טובה יותר. לציין כי מדובר גם במקרים ללא רקע משפחתי או גורמי סיכון מוכרים אחרים.

המחקר התבסס על מאגר הנתונים האפידמיולוגיים, נתוני המעקב והתוצאות הקליניות של מטופלים שאובחנו כלוקים בסרטן מעי גס בין השנים 1998 ל-2011. החולים סווגו על פי גיל גילוי המחלה לקבוצה בה הממאירות אובחנה לפני גיל תחילת בדיקות הסקר (50), וקבוצה בה הסרטן התגלה בגילאים מאוחרים יותר. החוקרים בחנו את ההבדלים בין הקבוצות בשלב המחלה בעת הגילוי, דרכי הטיפול ושיעורי השרידות של החולים.

צעירים בעלי שרידות גבוהה יותר
מתוצאות המחקר עולה כי 258,024 חולי סרטן מעי גס שנכללו בסקירה, 37,847  היו בני פחות מגיל 50. הסיכון להתפשטות מקומית או מרוחקת של השאת היה גבוה יותר בקרב החולים הצעירים – יחס הסיכונים היחסיים 1.3 להתפשטות מקומית, יחס סיכונים יחסיים 1.5 למחלה מרוחקת.

טיפול ניתוחי בגידול הראשוני היה שכיח משמעותית בקבוצת החולים הצעירים עם גרורות מרוחקות (הסתברות מתוקננת: 72% לעומת 63%. גם הטיפול הקרינתי היה שכיח יותר בקרב החולים הצעירים – 53% לעומת 48%.

שיעורי השרידות הקשורה לסרטן המעי הגס של חולים צעירים מגיל בדיקות הסקר היו גבוהים יותר משיעורי השרידות של חולי סרטן מעי גס מבוגרים יותר, זאת למרות החלק היחסי הגבוה של חולים עם מחלה מתקדמת בקבוצת החולים הצעירים.

מסקנת החוקרים: לעדכן את גיל הסקר
החוקרים מסכמים ואומרים כי כ-15% מהחולים המאובחנים לראשונה כלוקים בסרטן המעי הגס צעירים מגיל 50, כלומר מתחת לסף בדיקות הסקר המומלצות. יתרה מכך הסרטן המתגלה בגילאים הצעירים נוטה להיות מתקדם ומפושט יותר, ברם גם הטיפול בחולים הצעירים לרוב יותר נמרץ וזו אחת הסיבות לשרידות סגולית ארוכה יותר של חולים בקבוצה זו. החוקרים ממליצים לעשות הערכה מעודכנת של הסיכון לסרטן המעי הגס באוכלוסייה הצעירה ולשקול שינוי בהנחיות בדיקות הסקר הקיימות.

צוות רפואי

No data was found
לזימון תור
נדאג להפנות את פנייתך לנציג/ת זימון תורים ונחזור אליך בהקדם.