Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > מחקרים ומאמרים > רפואה פרטית בשיטת Group Practice

רפואה פרטית בשיטת Group Practice

נדב חן נדב חן – מנכ"ל אסיא מדיקל, מסביר מהי רפואה פרטית בשיטת Group Practice – קבוצת רופאים שעובדים בסינרגיה ובתיאום ביניהם.

במסגרת צורת עבודה זו, מקבל המטופל טיפול מלא בתיק הרפואי שלו על ידי קבוצת רופאים המתמחים בתחומים שונים, ובהם: כירורגיה כללית, אנדוסקופיה, פרוקטולוגיה, קולטוראלית, כירורגיה הפטוביליארית, וכירורגיה בריאטרית.
באסיא מדיקל מטפלים במסמכים הרפואיים ובביטוחים של המטופל ומלווים אותו לכל אורך התהליך הרפואי וההחלמה שלו.

מחקרים דומים