דיקלה

עיסוקה העיקרי של החברה הינו ביטוחי בריאות פרטיים וקבוצתיים. תחום זה כולל את הפעילות הביטוחית של החברה בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות, לרבות בביטוחים בגין אובדן כושר עבודה וביטוח סיעודי. במסגרת זו פועלת החברה בתחומי הביטוח הבאים:

  • ביטוח שיניים.
  • ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ותרופות מחוץ לסל הבריאות.
  • ביטוח מחלות קשות.
  • ביטוח בריאות משלים לסל הבריאות.
  • ביטוח סיעודי.
  • ביטוח תאונות אישיות.

פעילות החברה בתחום הבריאות כוללת בין היתר את עריכת הביטוח הסיעודי לחברי שירותי בריאות כללית שהצטרפו ל "כללית מושלם" של שירותי בריאות כללית והמבקשים גם כיסוי סיעודי. תוכנית הביטוח הסיעודי לחברי השב"ן ("סיעודי מושלם") אושרה על ידי המפקח על הביטוח תוך יישום הנחיותיו השונות.

בנוסף מפעילה החברה, בשם "שירותי בריאות כללית", את ניהול התביעות והמכירות של תוכנית "כללית מושלם".

מידע נוסף אודות ביטוחי הבריאות של חברת דיקלה