כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל.
כלל ביטוח מורכבת מחטיבת ביטוח כללי ומחטיבת ביטוח חיים.

קבוצת כלל הינה הגדולה בישראל בתחום הביטוח הכללי, ומציעה מגוון תוכניות לפרט ולעסקים. פעילותה כוללת ביטוחי רכב, ביטוחי רכוש, חבויות ומבחר שירותים חדשניים בעלי ערך מוסף ללקוחות עסקיים.
הקבוצה פועלת גם מחוץ לגבולות ישראל. בבעלותה סינדיקט הביטוח ברודגייט
(Broadgate), הפועל במסגרת תאגיד הביטוח לוידס בלונדון וחברת הביטוח האמריקאית גארד (GUARD) אשר פועלת בתחום פיצויי עובדים בארה"ב.

קבוצת כלל מחזיקה בכ-15% משוק החיסכון ארוך הטווח, כהגדרתו על ידי המפקח על הביטוח.
הקבוצה הינה הגדולה בישראל בניהול נכסי חיסכון ארוך טווח, אשר כוללים ביטוח חיים, קרנות פנסיה וקופות גמל. החטיבה לחיסכון ארוך טווח מספקת פתרונות מקיפים ללקוחות פרטיים ועסקיים בכל מגזרי המשק, בין לקוחותיה נמנים תאגידים גדולים רבים ורבים מתושבי מדינת ישראל.

חטיבת בריאות
חטיבת הבריאות שמה דגש על פיתוח תחום ביטוחי הבריאות ופעילותה נמצאת במגמת צמיחה מתמדת.
החטיבה מציעה מגוון רחב של מוצרים לפרט, למשפחה ולקולקטיבים, וכן מתמחה במתן פתרונות כוללים לקבוצות יחודיות כגון: נשים וילדים. כמו כן, החטיבה מציעה מגוון תוכניות לעובדים זרים לביטוח נסיעות לחו"ל, לביטוח לישראלים השוהים בחו"ל ועוד.

תכניות של ביטוחי הבריאות של חברת כלל ביטוח