Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > נותן מימון > איילון ביטוח

איילון ביטוח

החברה נוסדה בשלהי 1976 ע"י לוי יצחק רחמני באמצעות חברת שלמה רחמני ובניו בע"מ (73%) וחברת הביטוח הזרה “ניו-זילנד” (27%). שלמה רחמני ובניו בע"מ הינה סוכנות ביטוח משפחתית, אשר נוסדה ע"י מר שלמה זלמן רחמני ז"ל ופעילה בשוק הבטוח בישראל מזה כ- 86 שנה.

הסיסמה שליוותה את החברה מיום היווסדה הייתה "חברת הביטוח המקצועית בישראל" ולא בכדי. מאז היווסדה התמחתה איילון במגוון ביטוחים מקצועיים ייחודיים בתחום ההנדסה, קבלנים, רכוש וחבויות, ביטוחי בריאות וחיים.

באפריל 1986, כתוצאה מארגון מחדש בקבוצת הביטוח הבינלאומית "ניו-זילנד," החליטה "ניו-זילנד" למכור את 27% אחזקותיה באיילון למשפחת רחמני.

ביולי 1987 הנפיקה איילון את מניותיה לציבור, והחל מ- 1.1.95 החברה הציבורית היא חברת האם – איילון אחזקות בע"מ, שבעל המניות העיקרי הוא מר לוי יצחק רחמני ב – 80%. איילון אחזקות מחזיקה ב- 100% מניות חברת הבת – איילון חברה לביטוח בע"מ.

החברה פועלת באמצעות ארבעה משרדים אזוריים – מחוז תל אביב, מחוז חיפה, מחוז ירושלים וסניף נתניה המפעילים מערך של כ-1200 סוכנים וסוכנויות בכל רחבי הארץ. החברה פועלת כיום בכל ענפי הביטוח הכללי, בביטוח חיים ובביטוחי ובריאות, גמל, פנסיה ומוצרים פיננסיים. החברה מעסיקה כ- 600 איש ובכלל קבוצת איילון עובדים כ – 850 איש.

למידע נוסף אודות ביטוחי הבריאות של איילון חברה לביטוח