Trigger menu Trigger search form

דוד מהמרכז

מאת: אסיא 19.03.14

אנשים יקרים

מילים מהבית…

אין לי להציע שום פילוסופיית חיים של לפני ואחרי, אני לא יודע להגיד מילים מחדשות, ואין לי שום פטנזיות להמציא משהו, אני רק מבקש בשיא הצניעות להשתמש באופן הכי מרגיש במילים שכבר המציאו.

בימי השיקום המחשבה מנהלת אותי, לפעמים היא יורדת לעומק, ולפעמים בא לה להישאר על אדן החלון ולקלוט רק את קרני השמש, אבל היא לא מרפה, היא מנהלת אותי, וזה אירוע מכונן.כי מאז שאני זוכר את עצמי אני מנסה בכל הכוח לנהל אותה.

אני עובר ימי חסד עם עצמי,לא מה יהיה מחר ולא שום אמירה שנונה על עתיד בהיר, אני עם הרגעים האלה כאן ועכשיו וזה מרתק ומרגש ומצמיא לעוד ועוד.

אנשים יקרים, איך שלא נשים את המשכתם את מפת חיי, זה נשמע אולי טיפה מלודרמטי מדי אבל אני לא יודע להגיד את זה אחרת.

אני מרגיש אליכם הערכה ענקית ומודה תודה של פעם בחיים.

העיניים הכי טובות שלכם הם האנטיביוטיקה הכי חזקה שיש.

תודה כל כך עמוקה ואוהבת

השם המלא שמור במערכת האתר