Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > סיפורי מטופלים > ד"ר סולד היקר

ד"ר סולד היקר

מאת: אסיא 30.12.15

חגית שלום רב

שמחנו להיפגש בסבר פנים, ייעוץ לטרום הניתוח שנידרשתי לעבור. תבורכי במעשיך והמשך הצלחה בעבודתך מלאת השליחות.

אנא העבירי הוקרתינו ומלוא הערכתינו למנתח ד"ר סולד עמיר  הצוות המיומן  והרופאה המרדימה

ד"ר סולד היקר

הרשה לנו להעריך את תבונת נסיונך העין החדה  הידיים האמיצות אשר עמדו בפרץ הנדרש לביצוע הלפרוסקופי , לאור המורכבות שנוצרה בביטני.

 לאחר איטום הנקז על ידך, שמח להודיעך על תחושתי הטובה , כאבים מינימליים, הולך, נוהג, ומתפקד כרגיל.

 בהערכה רבה, ובתודה מקרב לב

הפציינט,
צבי בר יוסף