Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > סיפורי מטופלים > תודה והערכה לד"ר עמיר סולד משר הבריאות

תודה והערכה לד"ר עמיר סולד משר הבריאות

מאת: אסיא 02.02.16

לכבוד מכובדי הנעלה,

ד"ר עמיר סולד
אסיא מדיקל

שלום רב,

הנידון : תודה והערכה

שמחתי לקרוא את מכתבה של גב' חג'בי המתארת את מסירותך ומקצועיותך בטיפול שקיבל ממנה בן זוגה.
בזכות מעשיך האציליים אנו מגבירים את אמון האזרחים במערכת הבריאות בישראל ועל כך אני מודה לך.

בברכת חורף בריא,

הרב יעקב ליצמן
שר הבריאות

מכתב תודה שר הבריאות