Trigger menu Trigger search form
אסיא מדיקל > טיפולים > אונקולוגיה

אונקולוגיה

טיפול קרינתי ניתן כחלק מהטיפול המקומי בסרטן שד, ונועד לצמצם את הסיכון לחזרה מקומית של המחלה. עם זאת, במצבים מסוימים יכול הטיפול לשפר את סיכויי ההחלמה (כלומר, למנוע את הופעתן של גרורות בעתיד).
הקרנה מהווה חלק מרכזי בטיפול משמר שד (כריתת הגידול ללא כריתת השד). בכריתה כזו ללא מתן הקרנה שיעור חזרת גידול בשד המנותח מגיעה לכ-30%, ואילו ההקרנה מורידה לאורך זמן, את שיעור חזרת הגידול לכ-7% בלבד (גבוה אך במעט מאשר בכריתת שד מלאה – כ-4%).

תוספת הסיכון לחזרה מקומית אחר ניתוח חלקי והקרנה אינה מורידה את סיכויי ההחלמה, הנמדדת בהיעדר מחלה באיברים מרוחקים.

קיימת עדות לכך שבנשים מבוגרות (בגיל 74 ומעלה) החולות בסרטן השד עם קולטנים חיוביים לאסטרוגן או פרוגסטרון, ניתן במצבים מסויימים להימנע מהקרנה אחר ניתוח חלקי.

כיצד ניתן טיפול ההקרנות?
הקרנה סטנדרטית ניתנת לרקמת השד עם תוספת המכוונת למיטת הגידול (האיזור שבו התפתח הסרטן), שם שכיחות יותר חזרות מקומיות של המחלה. הטיפול ניתן מדי יום, 5 ימים בשבוע, במשך 6 עד 7 שבועות.

בין תופעות הלוואי: עייפות וכוויות
הטיפול עשוי לגרום לעייפות שאינה קיצונית בדרך כלל. כוויות דומות לכווית שמש בדרגה ראשונה או שנייה מטופלות באופן מקומי במשך מספר שבועות. ההקרנה עשויה לגרום לצבע עור כהה יותר ולעתים להשפיע על התוצאה הקוסמטית של ניתוח חלקי, בעקר בשד קטן משמעותית מהממוצע. תופעות לוואי משמעותיות יותר – נדירות.

יש קושי במתן הקרנה חוזרת, ולכן נשים שקיבלו טיפול קרינתי בעבר (כבמקרה של לימפומה או עקב גידול קודם בשד שטופל בניתוח חלקי) אינן יכולות בדרך כלל לקבל הקרנה שוב. הקרנה עשויה להינתן בנוסף גם לשרשרת הבלוטות הסמוכה לעצם החזה (Internal Mammary Nodes)