הוצאת משתלים

בשנים האחרונות עלו מספר הפניות לצורך הוצאת שתלי סיליקון מהשדיים, לשינוי זה ישנם מספר סיבות הנעות משינויים בטרנדים אופנתיים וחשש מבעיות רפואיות נדירות שנקשרו לשימוש במשתלים.
לרופאי אסיא ניסיון רב בהוצאת משתלים בשילוב הוצאת הקופסית.
לאחר הוצאת המשתל נותרת ריקנות של השדיים, ניתן לבצע ניתוח להזרקת שומן עצמוני , הרמת שדיים ושילוב של שניהם.

צוות רפואי