כריתה של צינור המרה

Cholangiocarcinoma

כריתה של צינור המרה מתבצע במקרה של סרטן דרכי המרה.
נוזל המרה, המיוצר בכבד, נאגר בכיס המרה. תפקידו העיקרי של נוזל המרה הוא לפרק שומנים במעי הדק. צינורות מרה אלה מהווים את מערכת דרכי המרה.

כריתה של צינור המרה –שיטת הניתוח
ניתוח כריתת צינור המרה מתבצע בשני שלבים:

  1. השלב הלפרוסקופי
    בחלק הראשון מתבצעת הערכה לפרוסקופית, שכוללת הערכת אולטראסאונד לפרוסקופי להערכת אפשרות הכריתה. ישנם מצבים בהם עולה הצורך בבדיקת פתולוגיה לחתך קפוא לשלילת פיזור גרורתי, במידה ונמצא פיזור כזה או גידול לא בר ניתוח מסיבה מקומית לא ממשיכים בניתוח. 
  2. שלב הניתוח השני 
    במידה ומתבצעת הערכה כי הגידול בר ניתוח עוברים להערכת יכולת ניתוח שכוללת גם בדיקת אולטראסאונד במצב ניתוח פתוח, במידה והתנאים מתאפשרים מתבצעת כריתה מלאה של כיס המרה ומערכת צינורות המרה שמחוץ לכבד. ניתוח זה מתבצע בגישה פתוחה אך לעיתים ניתן להשלימו בשיטה לפרוסקופית 

התפשטות הגידול היא לעיתים ברמה מיקרוסקופית ונמשכת לאורך צינורות המרה, ולכן ישנם מצבים בהם עולה הצורך בבדיקת חתך קפוא במהלך הניתוח.
עם סיום הכריתה יש צורך בבניית מעקף חדש לדרכי המרה על ידי יצירת לולאה מהמעי הדק וחיבורם לצינורות מרה שונים היוצאים מהכבד.
במידה ונצפתה התפשטות של הגידול לתוך אונת הכבד הימני או השמאלי תתבצע כריתה משולבת גם של החלק הפגוע בכבד.

כמה זמן נמשך הניתוח?
6-4 שעות.

זמן אשפוז
3-10 ימים

החלמה והגבלות לאחר ניתוח
החתך הניתוחי בניתוח פתוח כואב ועשויים להיות בו סיבוכים של זיהום בפצע. ככלל תהליך ההחלמה של מערכת העיכול ודרכי המרה איטי וההחלמה המלאה מהניתוח תימשך בין שבועיים לחודש.

יש לפנות למרפאה במידה ואחד מאלה מתקימים

  • חום גבוה
  • כאבים חזקים
  • אודם או הפרשה מפצעי הניתוח
  • בחילה או הקאה

 

לזימון תור
נדאג להפנות את פנייתך לנציג/ת זימון תורים ונחזור אליך בהקדם.