כריתת גידולי עצם ממאירים ושיחזור באמצעות תותב / שתל עצם

צוות רפואי