כריתת גידולי עצם שפירים אגרסיביים ושיחזור באמצעות שתל עצם

צוות רפואי