כריתת שחלות

כריתת שחלות – הסרת ממצאים שחלתיים או הסרה מניעתית של השחלות להורדת סיכון לסרטן שחלה.